Hjem 5 Nyheter 5 Stor pågang av nye søknader om godkjenning som mester på bakgrunn av realkompetanse

Stor pågang av nye søknader om godkjenning som mester på bakgrunn av realkompetanse

8. november 2021 | Nyheter


Mesterbrevnemnda har over lengre tid opplevd stor pågang av nye søknader om godkjenning som mester på bakgrunn av realkompetanse. I 2019 og 2020 mottok vi henholdsvis 37 og 31 søknader om godkjenning som mester på bakgrunn av realkompetanse, mens nemnda i 2021 mottok 140 søknader og 58 søknader hittil i 2022
.

Det er veldig gledelig av mange søker om godkjenning som mester, men følgen av en stor søkermasse er at saksbehandlingstiden i nemnda blir lengre enn hva som tidligere har blitt angitt. Disse søknadene er krevende å behandle. Og Mesterbrevnemnda har på bakgrunn av den økte søknadsmengden i 2021 økt saksbehandlingskapasiteten. Likevel vil dere som har sendt en søknad om godkjenning som mester på grunnlag av realkompetanse til nemnda måtte påregne at saksbehandlingstid vil være på over to år. Hver enkelt søker vil bli kontaktet av mesterbrevnemndas sekretariat når behandlingen av deres søknad tar til.