Personvernerklæring

Mesterbrevnemnda er opptatt av å verne om dine personlige opplysninger. Denne personvernerklæringen forklarer hvilken informasjon vi lagrer og hvordan vi bruker den. Den beskriver også hvilke rettigheter du har.
Mesterbrevnemnda er ansvarlig for de personopplysningene vi lagrer. Organisasjonsnummeret er 982 786 495. Adresse: Postboks 5145 Majorstuen, 0302 Oslo.

Hvilke personopplysninger samler vi inn, og hva er vårt formål med disse?
Nærings- og fiskeridepartementet forvalter Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring, men har oppnevnt Mesterbrevnemnda som styre for ordningen. Det daglige arbeidet står mesterbrevnemndas sekretariat for.
Det er Mesterbrevnemnda som behandler søknader om og tildeler mesterbrev. Gjennom søknadene samler vi blant annet inn navn, fakturaadresse, postadresse, e-postadresse, og mobilnummer for kommunikasjon med mesterne. Vårt mesterregister leveres og driftes av Linnes Data, som vi har behandleravtale med.

Registrering av firmatilknytning
Alle registreringer vedrørende firmatilknytninger blir registrert i vårt mesterregister. Det er mesteren selv som er ansvarlig for at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert og riktige. Dataene brukes til å gi en oversikt over hvilke bedrifter som har rett til å markedsføre seg med mestermerke og –tittel.

Statistikk
Fordi Mesterbrevnemnda fører generell mesterstatistikk, vil du samtidig med registreringen bli bedt om å registrere kjønn, fødselsdato og hvilken stillingsgruppe du tilhører.

Spørreundersøkelser
Vi sender ut spørreundersøkelser som har til formål å gi innsikt om for eksempel mesterutdanningen. Du vil alltid få beskjed om hva som er hensikten med undersøkelsen og hvorvidt den er anonym eller ikke. Vi benytter Questback til å sende ut spørreundersøkelser.

Fagbladet Mestern
Alle mestere mottar fagbladet Mestern. Data som brukes ved utsendelsen hentes fra mesterregisteret.

Abonnement på vårt nyhetsbrev
Hvis du ikke er registrert mester, men ønsker å abonnere på vårt nyhetsbrev, må du oppgi din e-postadresse. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke, og blir slettet når du avslutter abonnementet. E-postadressen slettes også hvis vi får beskjed om at den er inaktiv. E-postadressene for nyhetsbrevet lagres hos vår leverandør av nyhetsbrev, Mailchimp.

Nettsiden mesterbrev.no/mesterbrevnemnda.no
Idium AS leverer utvikling og tjenester for vårt nettsted. Vi benytter oss av Google Analytics for å analysere og forbedre informasjonstilbudet på vårt nettsted.

Bestilling av annonser
Annonsering til fagbladet Mestern er satt ut til HS Media AS. Vi ber da om navnet på en kontaktperson og fakturainformasjon. Personopplysninger vi får inn ved bestillinger blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere oppdraget.

Øvrige underleverandører
Vi samarbeider også med andre underleverandører (databehandlere) som leverer tjenester vi trenger for å håndtere ditt medlemskap. Databehandlere skal kun behandle personopplysninger for formål som er spesifisert i våre avtaler.
NHO-Servicepartner (leverandør av it-tjenester)
TripleTex (regnskapssystem)
Merkurgrafisk (trykkeri, fagbladet Mestern)
Finanstorget AS (regnskapstjenester)
Evry (register)
HS Media (annonsesalg Mestern)

Interne rutiner
Mesterbrevnemnda benytter epost og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-post blir registrert i vår mesterregister driftet av Linnes Data.
Mesterbrevnemndas sekretariat benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i sin e-post. Ved fratreden slettes e-postkontoene. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.
Vi benytter mobilt sentralbord fra Telenor, og ansatte som er pålogget har derfor en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler.
Besøkende til våre lokaler i Essendropsgate må registrere seg med hvem de skal til i besøkssystemet med navn, arbeidssted og mobilnummer. Systemet blir driftet av Furuholmen Eiendom.

Hvordan arkiveres og slettes opplysningene?
Ved passivstilling beholdes alle dine opplysninger i vår interne del av mesterregisteret. Data som personnummer og adresse slettes fra registeret ved død. Resten beholdes da dette er viktig å ha i et historisk perspektiv.

Hva er dine rettigheter?
Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven) gir deg rett til innsyn og Mesterbrevnemnda plikt til utlevering av informasjon om dine personopplysninger. Du kan for eksempel fremme krav om retting eller sletting av mangelfulle, uriktige eller unødvendige personopplysninger. Unntatt er opplysninger som vi har plikt til å oppbevare etter regnskapsloven.

Hvordan sikres dine personopplysninger?
Dine personopplysninger oppbevares digitalt i vårt mesterregister som driftes av Linnes data.
Historiske dokumenter er lagret i vårt fysiske arkiv.
Kun ansatte med behov for tilgang og databehandlere vi har avtale med har tilgang til dine personopplysninger.
Et hvert forsøk på å misbruke personopplysninger vil føre til reaksjoner, og Mesterbrevnemnda vil heller aldri selge dine personopplysninger til tredjeparter.

Endringer i personvernerklæringen
Vi kan komme til å gjøre endringer i vår personvernerklæring. Du vil alltid finne den nyeste versjonen her. Når det er oppdateringer som er av stor betydning for vår behandling av personopplysninger, eller som kan være viktige for deg, vil du også få informasjon på e-post i god tid før oppdateringene trer i kraft.

Hvordan kontakter du oss for mer informasjon?
Mesterbrevnemnda har telefon +47 230 88 362. Vi kan også kontaktes på e-post: post@mesterbrev.no
Personvernombud i Mesterbrevnemnda er Roger Nyborg – e-post: roger@mesterbrev.no

Mesterbrev

Fagkunnskap gir trygghet!