Hjem 5 Nyheter 5 Oppdatering om Sivilombudsmannen-saken

Oppdatering om Sivilombudsmannen-saken

2. juli 2020 | Nyheter

Som vi orienterte om i forrige uke er Mesterbrevnemnda blitt klaget inn av Mesterakademiet AS i forbindelse med vår praksis med å velge et begrenset antall tilbydere av Mesterutdanning. Uttalelsen fra Sivilombudsmannen innebar at nemnda har hatt en grundig gjennomgang av hvilke konsekvenser uttalelsen måtte få for hvordan vi praktiserer godkjenning av utdanningstilbydere nå og i fremtiden.

Med bakgrunn i ovennevnte, har nemnda besluttet å avslutte alle avtaler med utdanningstilbydere som har tilbudt Mesterutdanning. I stedet har Mesterbrevnemnda vedtatt å godkjenne eksamen i fagets mesterprøve på grunnlag av fullførte utdanninger som er basert på nemndas til enhver tid gjeldende læreplaner hos disse utdanningstilbyderne. Dette vil si at mesterbrevsøkere kan være sikre på at deres eksamen vil tilfredsstille lovens krav til eksamen i fagets mesterprøve. Nemnda har samtidig tillit til at disse tilbyderne frivillig vil opprettholde ordningene for kvalitetssikring og evaluering av utdanningene, på eget ansvar.

I samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet er vi i gang med å utrede en revisjon og modernisering av mesterbrevloven, bl.a. for å sikre at nemnda kan stille de krav og vilkår, og tildele de rettigheter, som er nødvendige for å realisere lovens formål. Nyordningen som nå er vedtatt av nemnda, vil vare frem til den avløses av ny lovgivning.

Bakgrunn, vurdering og vedtaket kan du lese her:
https://www.mesterbrev.no/mesterbrevnemndas-beslutninger-og-vedtak-i-lys-av-sivilombudsmannens-uttalelse/

Etter Sivilombudsmannens uttalelse har Mesterbrevnemndas viktigste fokus vært å ivareta kvaliteten i utdanningene som fører til mesterbrev. Ordningen det nå legges til rette for skal sikre at ingen som er i utdanningsløp vil bli skadelidende, og slik at ingen som vurderer å starte et utdanningsløp skal være i tvil om hvilke utdanningsveier som fører frem til mesterbrevet. Saken vil selvsagt ikke få konsekvenser for noen av dagens mestere eller tildelte mesterbrev.

Vi ser på den forestående revisjons- og moderniseringsprosessen som en mulighet til å forbedre kvaliteten i Mesterutdanningen, og dermed styrke Mesterbrevordningen. I dette arbeidet vil vi gå i dialog med utvalgte mestere og bransjeforeninger slik at vi kan ta hensyn til verdifulle innspill for å styrke Mesterutdanningen til beste for oss alle.

Vi vil benytte anledningen til å ønske alle en riktig god sommer.

Hvis du ønsker mer informasjon, kontakt daglig leder i Mesterbrevnemnda Heidi Tveide mobil 945 21 835 /epost heidi@mesterbrev.no