Hjem 5 Nyheter 5 Mesterfag og -titler på bokmål og nynorsk

Mesterfag og -titler på bokmål og nynorsk

7. mars 2022 | Nyheter

Den senere tid har det kommet ønsker fra mestere om at mestertitler og -fag også er på nynorsk. Etter dialog med Språkrådet har Mesterbrevnemnda har nå vedtatt navn på fag og titler i de ulike mesterfagene. Fullstendig liste med fag og titler på bokmål og nynorsk kan du lese nedenfor:

Mesterfag bokmålMestertittel bokmålMeisterfag nynorskMeistertittel nynorsk
anleggsgartnerfagetmester i anleggsgartnerfagetanleggsgartnarfagetmeister i anleggsgartnarfaget
bakerfagetbakermesterbakarfagetbakarmeister
bilfaget, lette kjøretøymester i bilfaget, lette kjøretøybilfaget, lette køyretøymeister i bilfaget, lette køyretøy
bilfaget, tunge kjøretøymester i bilfaget, tunge kjøretøybilfaget, tunge køyretøymeister i bilfaget, tunge køyretøy
billakkererfagetmester i billakkererfagetbillakkerarfagetmeister i billakkerarfaget
bilskadefagetmester i bilskadefagetbilskadefagetmeister i bilskadefaget
blomsterdekoratørfagetblomsterdekoratørmesterblomedekoratørfagetblomedekoratørmeister
bokbinderfagetbokbindermesterbokbindarfagetbokbindarmeister
boktrykkerfagetboktrykkermesterboktrykkjarfagetboktrykkjarmeister
bunadstilvirkerfagetbunadsmesterbunadstilverkarfagetbunadsmeister
buntmakerfagetbuntmakermesterbuntmakarfagetbuntmakarmeister
butikkslakterfagetmester i butikkslakterfagetbutikkslaktarfagetmeister i butikkslaktarfaget
byggtapetserfagetbyggtapetsermesterbyggtapetserfagetbyggtapetsermeister
bygningsglassfagetbygningsglassmesterbygningsglasfagetbygningsglasmeister
børsemakerfagetbørsemakermesterbørsemakarfagetbørsemakarmeister
dame- og herrefrisørfagetdame- og herrefrisørmesterdame- og herrefrisørfagetdame- og herrefrisørmeister
damefrisørfagetdamefrisørmesterdamefrisørfagetdamefrisørmeister
feierfagetfeiermesterfeiarfagetfeiarmeister
filigransarbeiderfagetmester i filigransarbeiderfagetfiligransarbeidarfagetmeister i filigransarbeidarfaget
filigranssølvsmedfagetfiligranssølvsmedmesterfiligranssylvsmedfagetfiligranssylvsmedmeister
finsteinhuggerfagetfinsteinhuggermesterfinsteinhoggarfagetfinsteinhoggarmeister
forgyllerfagetforgyllermesterforgyllarfagetforgyllarmeister
fotograffagetfotografmesterfotograffagetfotografmeister
frisørfagetfrisørmesterfrisørfagetfrisørmeister
førtrykkerfagetførtrykkmesterførtrykkjarfagetførtrykkmeister
gipsmakerfagetgipsmakermestergipsmakarfagetgipsmakarmeister
glassfagetglassmesterglasfagetglasmeister
glassmesterfagetglassmesterglasmeisterfagetglasmeister
grafikerfagetmester i grafikerfagetgrafikarfagetmeister i grafikarfaget
grafisk trykker-fagetmester i grafisk trykkinggrafisk trykker-fagetmeister i grafisk trykking
gravørfagetmester i gravørfagetgravørfagetgravørmeister
gullsmedfagetgullsmedmestergullsmedfagetgullsmedmeister
herrefrisørfagetherrefrisørmesterherrefrisørfagetherrefrisørmeister
herreskredderfagetherreskreddermesterherreskreddarfagetherreskreddarmeister
hjul- og karosserimakerfagetmester i hjul- og karosserimakerfagethjul- og karosserimakarfagetmeister i hjul- og karosserimakarfaget
hjulutrustningsfagetmester i hjulutrustningsfagethjulutrustingsfagetmeister i hjulutrustingsfaget
hovslagerfagethovslagermesterhovslagarfagethovslagarmeister
håndbokbinderfagethåndbokbindermesterhandbokbindarfagethandbokbindarmeister
håndveverfagethåndvevermesterhandvevarfagethandvevarmeister
institusjonskokkfagetmester i institusjonskokkfagetinstitusjonskokkfagetmeister i institusjonskokkfaget
instrumentmakerfagetinstrumentmakermesterinstrumentmakarfagetinstrumentmakarmeister
keramikerfagetmester i keramikerfagetkeramikarfagetmeister i keramikarfaget
kjemisk renser-fagetmester i kjemisk rensingkjemisk reinsar-fagetmeister i kjemisk reinsing
kjole- og draktsyerfagetkjole- og draktsyermesterkjole- og draktsyarfagetkjole- og draktsyarmeister
kjøttskjærerfagetmester i kjøttskjærerfagetkjøtskjerarfagetmeister i kjøtskjerarfaget
kobber- og blikkenslagerfagetkobber- og blikkenslagermesterkopar- og blekkslagarfagetkopar- og blekkslagarmeister
kokkfagetkokkmesterkokkfagetkokkmeister
konditorfagetkonditormesterkonditorfagetkonditormeister
kostymesyerfagetkostymesyermesterkostymesyarfagetkostymesyarmeister
kulde- og varmepumpemontørfagetmester i kulde- og varmepumpemontørfagetkulde- og varmepumpemontørfagetmeister i kulde- og varmepumpemontørfaget
kuldemontørfagetkuldemontørmesterkuldemontørfagetkuldemontørmeister
kurvmakerfagetkurvmakermesterkorgmakarfagetkorgmakarmeister
litograffagetlitografmesterlitograffagetlitografmeister
låsesmedfagetlåsesmedmesterlåsesmedfagetlåsesmedmeister
malerfagetmalermestermålarfagetmålarmeister
maskør- og parykkmakerfagetmester i maskør- og parykkmakerfagetmaskør- og parykkmakarfagetmeister i maskør- og parykkmakarfaget
mediegrafikerfagetmediegrafikermestermediegrafikarfagetmediegrafikarmeister
motorsykkelfagetmester i motorsykkelfagetmotorsykkelfagetmeister i motorsykkelfaget
murerfagetmurmestermurarfagetmurmeister
møbelsnekkerfagetmøbelsnekkermestermøbelsnikkarfagetmøbelsnikkarmeister
Møbeltapetsererfaget*møbeltapetserermestermøbeltapetserfagetmøbeltapetsermeister
parykkmakerfagetparykkmakermesterparykkmakarfagetparykkmakarmeister
porteføljemakerfagetporteføljemakermesterporteføljemakarfagetporteføljemakarmeister
pottemakerfagetpottemakermesterpottemakarfagetpottemakarmeister
profileringsdesignfagetprofileringsdesignmesterprofileringsdesignfagetprofileringsdesignmeister
pølsemakerfagetpølsemakermesterpølsemakarfagetpølsemakarmeister
reprodusørfagetreprodusørmesterreprodusørfagetreprodusørmeister
reservedelsfagetmester i reservedelsfagetreservedelsfagetmeister i reservedelsfaget
rørleggerfagetrørleggermesterrøyrleggjarfagetrøyrleggjarmeister
salmakerfagetsalmakermestersalmakarfagetsalmakarmeister
seilmakerfagetseilmakermesterseglmakarfagetseglmakarmeister
skomakerfagetskomakermesterskomakarfagetskomakarmeister
skredderfagetskreddermesterskreddarfagetskreddarmeister
slakterfagetslaktermesterslaktarfagetslaktarmeister
smedfagetsmedmestersmedfagetsmedmeister
snekkerfagetsnekkermestersnikkarfagetsnikkarmeister
steinfagetmester i steinfagetsteinfagetmeister i steinfaget
stillasbyggerfagetstillasmesterstillasbyggjarfagetstillasmeister
storurmakerfagetstorurmakermesterstorurmakarfagetstorurmakarmeister
strikkefagetstrikkehåndverksmesterstrikkefagetstrikkehandverksmeister
sølvsmedfagetsølvsmedmestersylvsmedfagetsylvsmedmeister
tak- og membrantekkerfagettaktekkermestertak- og membrantekkjarfagettaktekkjarmeister
taktekkerfagettaktekkermestertaktekkjarfagettaktekkjarmeister
Tannteknikerfagettannteknikermestertannteknikarfaget tannteknikarmeister
tekstilrenholdsfagetmester i tekstilrenholdsfagettekstilreinhaldsfagetmeister i tekstilreinhaldsfaget
tekstilrensfagetmester i tekstilrensfagettekstilreinsfagetmeister i tekstilreinsfag
tredreierfagettredreiermestertredreiarfagettredreiarmeister
treskjærerfagettreskjærermestertreskjerarfagtreskjerarmeister
trevare- og bygginnredningsfagettrevaresnekkermestertrevare- og bygginnreiingsfagettrevaresnikkarmeister
trevare- og møbelsnekkerfagettrevare- og møbelsnekkermestertrevare- og møbelsnikkarfagettrevare- og møbelsnikkarmeister
trevaresnekkerfagetsnekkermestertrevaresnikkarfagetsnikkarmeister
trykkerfagettrykkermestertrykkjarfagettrykkjarmeister
tømrerfagetbygg-/tømrermestertømrarfagetbygg- /tømrarmeister
urmakerfageturmakermesterurmakarfageturmakarmeister
ventilasjons- og blikkenslagerfagetblikkenslagermesterventilasjons- og blekkslagarfagetblekkslagarmeister