Ulovlig bruk

Mesterbrevnemnda er opptatt av at mesterne skal markedsføre seg med mestermerket – men kun de med gyldig mesterbrev. Mestermerket er mønsterbeskyttet. Det er kun registrerte mestere med gyldig mesterbrev som har rett til å benytte merket i næringsvirksomhet. Å være gyldig mester betyr at årsavgiften er betalt (jf. §5 i lov om mesterbrev).

Bruk av mestermerket og mestertittelen

Det er bare bedrifter som har en mester ansatt som faglig leder i minst 50% stilling som kan bruke mestermerket og -tittelen i markedsføring. Årsavgiften må også være betalt. 

Kontroll av rettmessig bruk

Mesterbrevnemnda samarbeider med anbudstorgtjenestene om rettmessig bruk av mestertittelen og mestermerket. Det betyr at anbudstjenestene får tilgang til å kontrollere om bedrifter i deres registre er mesterbedrifter eller ikke.

Kun godkjente mesterbedrifter kan profilere seg med mestermerke eller -tittel på følgende anbudstorg:

Samarbeidet er et ledd i arbeidet for å forhindre ulovlig bruk av mestermerket eller -tittelen.

Når mestermerket skal profileres minner vi om at du må passe på at firmaopplysningene til enhver tid er riktige. Dette kan du sjekke og oppdatere på Mitt mesterbrev.

Bestilling av merket

Mestermerket lastes ned fra Mitt mesterbrev og merket fås i jpeg-, ai- og eps-format.

Bestilling av innrammede mesterbrev gjør du her:

Tips om ulovlig bruk av mestermerket-/tittelen

Har du tips om ulovlig bruk av mestertittel eller mestermerket kan du sende dette med dokumentasjon til post@mesterbrev.no, eller tips oss her. LINK FUNGERER IKKE

For mer informasjon, ta kontakt med Thomas Tveit på mail: thomas.tveit@mesterbrev.no eller på telefon: +47 230 88 362

Ulovlig bruk av mestermerket og mestertittelen

Vi i Mesterbrevnemnda jobber aktivt mot ulovlig bruk av mestermerket og mestertittelen.

Mestertittelen og mestermerket blir av enkelte bedrifter tatt i bruk uten at bedriften har en mester med gyldig mesterbrev ansatt. Dette strider mot loven. Lov om Mesterbrev (jfr. § 1.3.) har klare bestemmelser om hvem som kan kalle seg mester og benytte mestermerket: Du må ha fått tildelt mesterbrev og ha betalt årsavgiften (jfr. § 5 i mesterbrevloven).

Den som urettmessig (forsettlig eller uaktsomt) benytter mestermerket eller -tittelen kan ifølge loven straffes med bøter (Jfr. § 1.6.).

1.1.2009 ble det er vedtatt en endring i mesterbrevloven og tilhørende forskrift som gir Mesterbrevnemnda myndighet til å håndheve bestemmelsene om korrekt bruk av mestermerke og mestertittel. Mesterbrevnemnda kan derfor ilegge overtredelsesgebyr til bedrifter som ulovlig markedsfører seg som mesterbedrift, jfr. § 1.4 og mesterbrevforskriften § 6.

Mesterbrev samarbeider med Statens innkrevingssentral om innkreving av overtredelsesgebyrer. Gebyrene er lovbestemt oppad til kr 15 000,-.