Hjem 5 Nyheter 5 Mesterbrevnemnda er klaget inn til Sivilombudsmannen

Mesterbrevnemnda er klaget inn til Sivilombudsmannen

23. juni 2020 | Nyheter

Mesterbrevnemnda ble klaget inn til Sivilombudsmannen i april 2019 av Mesterakademiet Norges Mesterakademi AS i forbindelse med mesterbrevnemndas praksis med å velge et begrenset antall tilbydere av mesterutdanning. Sivilombudsmannen har nå kommet til at det rettslige grunnlaget ikke strekker til i forhold til nemndas praksis, og gitt anvisninger på hvordan nemnda bør behandle saken.

Mesterbrevnemnda er opptatt av å ivareta kvaliteten i mesterutdanningen. I lys av denne målsettingen  vil nemnda i løpet av de nærmeste dagene ta de standpunkt som saken krever på kort og lang sikt. Så snart standpunktene  er avklart vil vi sende ut mer informasjon. 

Brevet fra Sivilombudsmannen kan du lese her: www.sivilombudsmannen.no/uttalelser

Hvis du ønsker mer informasjon, kontakt daglig leder i Mesterbrevnemnda Heidi Tveide mobil 945 21 835 /epost heidi.tveide@mesterbrev.no