Sjekk kompetansen

Kompetansesjekk.no gjør det mulig ved et klikk å sjekke om håndverkeren din virkelig er mester, godkjent våtromsbedrift eller har sentral godkjenning for ansvarsrett i byggesaker.

Det finnes dessverre håndverkere som markedsfører seg med en kompetanse de ikke har. I mange tilfeller får dette store konsekvenser for forbrukerne. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Fagrådet for Våtrom (FFV) og Mesterbrevnemnda har derfor et samarbeid om nettstedet kompetansesjekk.no i arbeidet for å trygge folks valg av håndverkere. På kompetansesjekk kan folk enkelt sjekke om håndverkerne har den kompetansen de sier at de har.

Hvert år får DiBK, FFV og Mesterbrevnemnda henvendelser fra forbrukere om bedrifter som misbruker organisasjonenes godkjenningsmerker. Ofte skjer dette i forbindelse med saker der håndverkertjenestene ikke er tilfredsstillende utført, men antallet bedrifter som jukser er dessverre høyere enn de sakene organisasjonene blir gjort kjent med. Med kompetansesjekk.no hjelper organisasjonene forbrukerne til å ta de rette valgene først, og ikke etter at skaden allerede har skjedd.