Hjem 5 Nyheter 5 For deg som har fagutdanning fra annet land

For deg som har fagutdanning fra annet land

4. mars 2022 | Nyheter

Mesterbrevnemnda har, etter dialog med de aktuelle bransjene, vedtatt at fag-/svennebrev fra nordiske land anerkjennes på linje med norske fag-/svennebrev, ved søknad om mesterbrev i fagene som fremkommer i tabellen nedenfor. Mesterbrevnemnda følger med dette samme praksis som Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKdir) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) når det gjelder deres søknadsbaserte ordninger, og også den praksis som er etablert på tvers av bransjene i de nordiske landene.  

Fag-/svennebrev fra de nordiske landene oppfyller kravet til fag-/svennebrev jfr. Forskrift om vilkår for å få mesterbrev, i følgende fag:

MESTERFAG ISLAND SVERIGE FINLAND DANMARK 
Rørleggerfaget 
Feierfaget   
Ventilasjons-blikkenslagerfaget    
Malerfaget X* 
Byggtapetserfaget  X** X** X** 
Kulde-varmepumpemontørfaget  
Murerfaget  X***  
Steinfaget 
Tak- og membrantekkerfaget    
Tømrerfaget   
Frisørfaget  X****   


* Godkjent arbetsprov eller godkjent Gesällprov 

**Gulvlegger fra disse landene gir mulighet for mesterbrev i byggtapetserfaget. 

*** Fagutdanning som flislegger også mulig 

**** Gesällbrev utstedt av Sveriges Hantverksråd 

Fagutdanning fra land utenfor Norden

Dersom du har fagbrev eller svennebrev fra Tyskland, Polen, Latvia, Litauen eller Estland, sjekk om utdanningen din faller inn under HKdirs ordning for sidestilling av utenlandske fag- og svennebrev.

Dersom du har fag- eller svennebrev fra andre land, eller fag- eller svennebrev i et yrke som ikke omfattes av HKdirs ordning, kan du kontakte Fylkeskommunen der du bor, og forhøre deg om muligheten til å avlegge norsk fagprøve på en mest mulig smidig måte.