Møbel- og trefag

Mesterutdanningen består av tre fagområder: bedriftsledelse, faglig ledelse og faglig fordypning

 • Bedriftsledelse er felles for alle mesterfagene
 • Faglig ledelse er felles for den enkelte faggruppen
 • Faglig fordypning er tilpasset det enkelte mesterfaget

Disse fagene tilhører under gruppen møbel- og trefag:

 • Kurvmakerfaget
 • Møblesnekkerfaget
 • Møbeltapetsererfaget
 • Porteføljemaker
 • Salmakerfaget
 • Snekkerfaget
 • Tredreierfaget
 • Treskjærerfaget
 • Trevaresnekkerfaget
 • Trevare- og bygginnredningsfaget (Faget ble flyttet til faggruppen Byggfag høsten 2019. Studieplanen som du finner på denne siden gjelder de som har påbegynt mesterutdanning i Trevare- og bygginnredningsfaget før høsten 2019.)