Grafiske fag

Mesterutdanningen består av tre fagområder: bedriftsledelse, faglig ledelse og faglig fordypning

 • Bedriftsledelse er felles for alle mesterfagene
 • Faglig ledelse er felles for den enkelte faggruppen
 • Faglig fordypning er tilpasset det enkelte mesterfaget

Disse fagene hører inn under grafiske fag:

 • Bokbinderfaget
 • Boktrykkerfaget
 • Førtrykkerfaget
 • Grafikerfaget
 • Grafisk trykkerfaget
 • Håndbokbinderfaget
 • Litograffaget
 • Mediegrafikerfaget
 • Profileringsdesignfaget
 • Reprodusørfaget
 • Trykkerfaget