Bilfag

Mesterutdanningen består av tre fagområder: bedriftsledelse, faglig ledelse og faglig fordypning

  • Bedriftsledelse er felles for alle mesterfagene
  • Faglig ledelse er felles for den enkelte faggruppen
  • Faglig fordypning er tilpasset det enkelte mesterfaget

Disse fagene tilhører gruppen bilfag:

  • Bilfaget, lette kjøretøy
  • Bilfaget, tunge kjøretøy
  • Bilskadefaget
  • Billakkererfaget
  • Reservedelsfaget
  • Motorsykkelfaget
  • Hjulutrustningsfaget