Hjem 5 Nyheter 5 Det blir kanskje annerledes fremover

Det blir kanskje annerledes fremover

26. august 2020 | Nyheter

Det har vært finanskrise, dot.com krise og nå korona-krise siden tømrermester Elisabeth Aase startet egen bedrift i 1991. – Koronakrisen vil nok gjøre at mye blir annerledes fremover, sier arbeidende styreleder i Aase gruppen, Elisabeth Aase.

Hos oss førte koronakrisen med seg svært få endringer, forteller Elisabeth Aase,
– Det var nok mer utfordrende for ansatte med småbarn, som plutselig skulle passe barn, være lærer og ha hjemmekontor. Men Teams-møter har fungert, og vil nok fortsatt gjøre det fremover, selv om for eksempel det å diskutere løsninger over en tegning er lettere når man er fysisk sammen, sier hun.

Det kommer en vinter…

–Koronakrisen vil nok gjøre at mye blir annerledes fremover. Nye måter å jobbe på kan føre til mindre behov for nye kontorbygg. Det kan kanskje bli mindre behov for møterom og større behov for stillerom til for eksempel Teams-møter. Det er ikke godt å si eksakt hvordan det vil bli, men det er, og vil alltid være, behov for bygg – enten de er eksisterende eller nye. Ved heller å vedlikeholde og bruke de byggene vi allerede har bygget på en bedre og mer arealeffektiv måte, vil volumet av nybygg gå ned. Det vil gi større konkurranse om byggeprosjektene, og da handler det rett og slett om å vinne konkurransene. For å vinne gjelder det å ha flinke medarbeidere med gode CV’er og gode referanser som viser at vi skaper verdier for våre kunder.

Viktig å oppnå klimamål

– Bygg-, eiendoms- og anleggsbransjen står for om lag 40% av klimagassutslippene og 40% av verdens årlige råvareuttak. For å nå klimamålene vil bedre ressursutnyttelse i vår bransje være kritisk. Da må vi ikke bare rive og bygge nytt, men tenke mer sirkulært. Vi må ta vare på byggene våre og rehabilitere og transformere dem. Og det som bygges må bygges med varige kvaliteter. Se bare på Oslo der det er mange bygårder som er bygd før 1900-tallet. De står fortsatt og de kan stå lenge. Selv går vi på parkettgulv som ble lagt for snart 100 år siden her i våre egne lokaler i den gamle administrasjonsbygningen til Nitedal Tændstikfabrik. Det vitner om solid håndverk og materialer av god kvalitet. Det som bygges må være ordentlig og med høy kvalitet. Tilrettelegging for fremtidig ombruk, gjennom å planlegge for demontering med minimale materialskader, ser vi som et av de viktigste tiltakene for å redusere materialbruken frem i tid. Og skal man lykkes med ombruk og rehabilitering av eksisterende bygg er det viktig å bruke mestere som kan det å bygge og forstår hvordan materialer virker sammen, sier Aase.

Kvinnelige mestere ønskes velkommen

Som landets andre kvinnelige tømrermester ønsker Elisabeth Aase flere kvinnelige mestere velkommen.
–Noen ganger er det lettere å være i et miljø med flere kvinner, så er det kvinner som har lyst til å gå denne veien innen byggeledelse, ta kontakt. Det styrker kompetansen, også formelt på CV’en, at man har tatt mesterbrev. Det er også viktig å ha flere kvinnelige mestere som rollemodeller for å bygge bransjens omdømme. Det er mange flinke og seriøse menn, men jeg tenker at enhver bedrift lykkes best med både kvinner og menn, eldre og yngre. Da jeg begynte i bransjen for 40 år siden var jeg en av få kvinner. Plutselig fikk gutta en å snakke med om det å være småbarnsforelder for eksempel. Det var ikke vanlig på den tiden. Mye har skjedd siden den gangen, men det er fremdeles behov for flere kvinner. Og hvorfor skulle ikke vi kvinner fikse et yrke innen bygg like godt som menn? Fysikken ble tidligere brukt som et ankepunkt mot kvinner, men med dagens hjelpemidler er ikke det lenger et argument, om det noensinne har vært det. Det viktigste for å lykkes i en hvilken som helst jobb er interessen og motivasjonen. Man må ta utgangspunkt i individet, ikke kjønnet.

Viktig å gi de unge en sjanse

Koronakrisen har satt mange arbeidsplasser på spill, og Elisabeth Aase er opptatt av at vi ikke får en gjentakelse av det som skjedde på begynnelsen av nittitallet, da nyutdannede med fagbrev ikke fikk jobb og bransjen mistet en hel generasjon.
–Vi som bransje må ta inn de som er nyutdannet og sørge for å overføre erfaring og kompetanse fra dem som har vært i bransjen en stund. Fra det offentliges side mener vi det beste tiltaket for å holde sysselsettingen oppe er å sørge for finansiering av tiltak for å redusere vedlikeholdsetterslepet og modernisere eksisterende bygg for å sikre gode lærings- og arbeidsmiljø for elever, ansatte og andre brukere av offentlige bygg. Ja, det koster, men det er helt nødvendig, samtidig som det skaper verdi gjennom bedre bygg. Det holder flere i arbeid og man sikrer at kompetanse overføres til neste generasjon, avslutter hun.

Fakta:

Elisabeth Aase etablerte firmaet Aase Byggeadministrasjon AS som et enkeltmannsforetak i 1991. I 2005 hadde selskapet vokst til ti medarbeidere, og Elisabeth kjøpte da det tidligere administrasjonsbygget til Nitedal Tændstikfabrik på Helsfyr. I 2017 ble Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS en del av familien, og i dag består Aase gruppen av Aase Prosjekt med om lag 50 ansatte, Aase Teknikk med 6 ansatte og Aase Utvikling med 3 ansatte. Gruppen forvalter og skaper verdier for over 10 milliarder kroner gjennom sine prosjekter.