Veier til mesterbrev

Vi har over 70  ulike fag du kan bli mester i. Med mesterutdanningen skaffer du deg en lederutdanning i faget som gjør deg godt forberedt til å etablere og drive din egen bedrift, eller få en karriere som leder i en større bedrift.

Krav for å søke om mesterbrev

 • fag- eller svennebrev i faget
 • arbeidet i mesterfaget i minst seks år eller minst to år etter fag- eller svenneprøve (praksisen bør som hovedregel ligge innenfor siste tiårs-periode) les mer om praksiskravet her
 • bestått mesterutdanningen, eller
  • tilsvarende godkjent utdanning, eller
  • fått innvilget fritak på grunnlag av annen utdanning
 • man kan også søke om mesterbrev med bakgrunn i realkompetanse
 • For deg som har fagutdanning fra annet land, les dette

Skal du søke om mesterbrev i flere fag, må du sende oss en søknad for hvert fag og betale behandlingsgebyr for hver søknad.
Ved innsending av søknad om mesterbrev er det viktig at søknadsskjema og dokumentasjon sendes inn i PDF-format.

Veier til mesterbrev

Mesterutdanning

Har du tatt mesterutdanning hos Folkeuniversitetet, Blimester.com, Norges grønne fagskole – Vea eller Norges Mesterakademi må du ha bestått eksamenene med karakteren D eller bedre.

Søkere vil høre fra oss så snart søknaden er ferdigbehandlet. Behandlingsgebyret for ordinære søknader i 2022 er kr 1070,-.

Søk herSjekk søknadsstatus

Andre godkjente utdanninger

Mesterbrevnemnda har godkjent flere utdanninger som kan gi fritak for mesterutdanningen. På visse vilkår kan du søke om mesterbrev med bakgrunn i disse utdanningene, les mer under «søk her». Behandlingsgebyret for søknader med bakgrunn i andre godkjente utdanninger i 2022 er kr 1070,-.

Søk herSjekk søknadsstatus

Realkompetanse

Du kan søke om mesterbrev på grunnlag av realkompetanse jfr. Mesterbrevnemndas realkompetanseforskrift.

Realkompetanse er kompetanse du har tilegnet deg som utøvende og næringsdrivende eller leder i faget, med faglig og forretningsmessig ansvar. Relevant utdanning og kurs kan inngå i realkompetansegrunnlaget.

Søknaden sendes inn via vår elektroniske søknadsportal. Behandlingsgebyret for realkompetansesøknader er i 2022 kr 16900,-.

Skal du søke om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse?
Mesterbrevnemnda har det siste året lagt om til elektronisk søknad for ordinære søknader om mesterbrev.

Fra 1. mars 2022 er det lagt til rette for at også de som søker om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse skal kunne gjøre det ved å sende inn sin søknad gjennom vår elektroniske søknadsportal.

Stor pågang av nye søknader om godkjenning som mester på bakgrunn av realkompetanse
Mesterbrevnemnda har over lengre tid opplevd stor pågang av nye søknader om godkjenning som mester på bakgrunn av realkompetanse. I 2019 og 2020 mottok vi henholdsvis 37 og 31 søknader om godkjenning som mester på bakgrunn av realkompetanse, mens nemnda i 2021 hittil har mottatt 140 søknader.

Søk herSjekk søknadsstatus

Mesterbrev fra annet land

Har du mesterbrev fra et annet land er det mulig å søke om norsk mesterbrev.

Behandlingsgebyret for søknader om mesterbrev med mesterbrev fra annet land er i 2022 kr 8500,-.

Søk herSjekk søknadsstatus

Fritak for mesterutdanningen

Du kan søke om fritak for hele eller deler av mesterutdanningen med bakgrunn i annen utdanning, det vil si utdanning som ikke er nevnt ovenfor i avsnittet om andre godkjente utdanninger.

Behandlingsgebyret for søknader om fritak er i 2022 kr 5500,-.

 

Det stilles følgende krav:

 • Utdanningen må i grove trekk samsvare med mesterutdanningen når det gjelder nivå og faglig innhold.
 • Utdanningen må som hovedregel gi lederkompetanse, og omfatte etablererkunnskap.
 • Eksamen må bestås med karakter D eller bedre i fag som inngår i vurderingsgrunnlaget. I fag hvor det ikke avlegges eksamen må standpunktkarakteren tilfredsstille karakterkravet. Dersom eksamen våren 2020 ble avlyst i fag som inngår i vurderingsgrunnlaget, vil standpunktkarakteren legges til grunn også i disse fagene.
 • Utdanningen må som hovedregel ikke være eldre enn 10 år på det tidspunktet det søkes om mesterbrev.

Søk herSjekk søknadsstatus

Solid lederutdanning

Mesterutdanningen er en av Norges mest ettertraktede lederutdanninger. Hele 6 av 10 NHO-bedrifter har behov for kompetanse med mesterbrev, viser NHOs kompetansebarometer. Som mester kan du benytte mestermerket og mestertittelen, noe som gir deg et konkurransefortrinn sammenlignet med andre tilbydere av håndverkstjenester.

Mesterutdanningen

Mesterutdanningen består av tre fagområder:
bedriftsledelse, faglig ledelse og faglig fordypning.

  • Bedriftsledelse er felles for alle mesterfagene
  • Faglig ledelse er felles for den enkelte faggruppen
  • Faglig fordypning er tilpasset det enkelte mesterfaget

Studiestøtte
Fellesforbundet LO har en stipendordning til de av sine medlemmer som ønsker etterutdanning i sitt fag.

Mesterfagene med studieplaner

Følgende fag med tilhørende mestertittel er lagt inn under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring:
Oversikt over mesterfagene med mestertitler.

Studieplaner
Studieplanen for bedriftsledelse finner du her:
Bedriftsledelse i mesterutdanningen (PDF)

Studieplaner i faglig ledelse og faglig fordypning for de enkelte faggruppene og mesterfag finner du i kategoriene under:

  • Bilfag
  • Byggfag
  • Estetiske fag
  • Grafiske fag
  • Matfag
  • Møbel- og trefag
  • Verkstedhåndverksfag

Utdanningsaktører

Det er fire aktører, Folkeuniversitetet, Blimester.com, Norges grønne fagskole – Vea og Norges Mesterakademi, som har tilbud om utdanning i mesterfagene etter Mesterbrevnemndas studieplaner og som har en eksamensordning og et frivillig kvalitetssikringssystem godkjent av Mesterbrevnemnda. Gå inn på sidene deres for å se hvilke mesterfag de tilbyr utdanning i:

  • Folkeuniversitetet
  • Norges grønne fagskole – Vea
  • Blimester.com
  • Norges Mesterakademi
  • Andre godkjente utdanninger

Mesterkvalifikasjonen

Mesterkvalifikasjonen er en formell, høyere yrkesfaglig lederkvalifikasjon for håndverkere som ønsker å videreutvikle seg i eget fag.

Mesterfagene

Oversikt over studieplanene.

Andre veier til mesterbrev

Ofte stilte spørsmål

Finn svar på det du lurer på!

FAQ

Allerede ferdig med mesterutdanningen?

Med fullført mesterutdanning kan du søke om mesterbrev for å vise frem din kompetanse og styrke deg og din bedrift i arbeidsmarkedet.

Søk om mesterbrev