Søk om mesterbrev med mesterutdanning

Introtekst til «Søk om mesterbrev med mesterutdanning»

Har du tatt mesterutdanning hos Folkeuniversitetet, Blimester.com, Norges grønne fagskole – Vea eller Norges Mesterakademi må du ha bestått eksamenene med karakteren D eller bedre.

Søk om mesterbrev med bakgrunn i mesterutdanning

Hvem kan søke?

Du som har tatt utdanning i mesterfagene hos Folkeuniversitetet, Blimester.com, Norges grønne fagskole – Vea eller Norges Mesterakademi og har bestått eksamenene med karakteren D eller bedre.

Hva skal legges ved søknaden?

Har du fag- eller svennebrev fra et annet land, les dette først

Dokumentasjon på utdanning må vedlegges

  • Fag-/svennebrev i det faget du søker mesterbrev i
  • Vitnemål mestereksamen i bedriftsledelse
  • Vitnemål mestereksamen i faglig ledelse og faglig fordypning

Dokumentasjon på praksis må vedlegges
Praksiskravet er 2 år etter fag-/svenneprøve eller 6 års praksis og fag-/svenneprøve.
Praksis som ansatt dokumenteres med attester som må inneholde:

  • Navn og fødselsdato
  • Tidsrom som ansatt, heltid/deltid
  • Angivelse av at søker har jobbet i faget
  • Dato og underskrift

Praksis som selvstendig næringsdrivende dokumenteres slik:

  • Næringsoppgaver fra 2 av de siste 10 årene, inkl. firmaattest fra Brønnøysundregistrene.
  • Eller bekreftelse fra regnskapsfører, revisor eller styreleder som inneholder navn og fødselsdato; tidsrom søker har drevet bedriften, heltid/deltid; angivelse av at søker har jobbet i faget; dato og underskrift.
Hvordan sende søknad?

Du skal sende inn elektronisk søknad via ID-porten. Det skal betales et behandlingsgebyr på kr 1070,-. Informasjon om dette finner du i det elektroniske søknadsskjemaet. Søknaden vil ikke bli behandlet før gebyret er innbetalt.

Du vil høre fra oss så snart søknaden er ferdigbehandlet.

Mesterbrevnemnda har over lengre tid opplevd stor pågang av søknader om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse, antallet har de siste årene mangedoblet seg.

Det er gledelig av mange søker om mesterbrev, men følgen av en stor økning i antall søknader fører til at det er lang saksbehandlingstid. Disse søknadene er tidkrevende å behandle, og Mesterbrevnemnda har derfor økt saksbehandlingskapasiteten. Likevel må det påregnes om lag to års behandlingstid. Søkere blir kontaktet når behandlingen av deres søknad starter.