Mesterbrev fra annet land

Introtekst til «Mesterbrev fra annet land»

Har du mesterbrev fra et annet land er det mulig å søke om norsk mesterbrev.

Søk om mesterbrev med mesterbrev fra annet land

Hvem kan søke?

Har du mesterbrev fra annet land, kan du søke om mesterbrev med bakgrunn i forskrift om søknad om mesterbrev, kvalifikasjon fra andre land.

Har du fag- eller svennebrev fra annet land, les dette først.

Hva skal legges ved søknaden?

Følgende krav stilles i Forskrift om søknad om mesterbrev, kvalifikasjon fra andre land:

  1. Ved søknad om mesterbrev med bakgrunn i mesterkvalifikasjon fra andre land, foretas det en helhetlig vurdering av søkerens kompetanse sett i forhold til den norske mesterkvalifikasjonen. Det legges til grunn for vurderingen at:

a. Søker må være mester i et fag som ligger under den norske mesterbrevordningen.

b. Søker må ha norsk fag-/svennebrev, eller det må foreligge bekreftelse fra norsk myndighet på at den utenlandske fagutdanningen er på samme nivå som den norske fagutdanningen.

c. Det utenlandske mesterbrevet må i grove trekk samsvare med det norske når det gjelder nivå og faglig innhold.

d. Søker må kunne dokumentere kompetanse i de til enhver tid gjeldende norske myndighetskrav og bransjestandarder innen mesterfaget. Dette inkluderer lover, forskrifter og standarder.

e. Søker må kunne dokumentere praksis som selvstendig yrkesutøver i faget.

2. All dokumentasjon skal foreligge på norsk.

  Dokumentasjon av din mesterkvalifikasjon
  Du må også dokumentere at du har kompetanse i norske myndighetskrav og bransjestandarder.

  Hvordan sende søknad?

  Du skal sende inn elektronisk søknad via ID-porten. Det skal betales et behandlingsgebyr på kr 8500,-. Informasjon om dette finner du i det elektroniske søknadsskjemaet. Søknaden vil ikke bli behandlet før gebyret er innbetalt.

  Du vil høre fra oss så snart søknaden er ferdigbehandlet

  Mesterbrevnemnda har over lengre tid opplevd stor pågang av søknader om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse, antallet har de siste årene mangedoblet seg.

  Det er gledelig av mange søker om mesterbrev, men følgen av en stor økning i antall søknader fører til at det er lang saksbehandlingstid. Disse søknadene er tidkrevende å behandle, og Mesterbrevnemnda har derfor økt saksbehandlingskapasiteten. Likevel må det påregnes om lag to års behandlingstid. Søkere blir kontaktet når behandlingen av deres søknad starter.