Søk om mesterbrev

Kvalifiserer du til mesterbrevet, søk her og få muligheten til å bruke både mestertittelen og -merket! Mesterkvalifikasjonen kan oppnås i over 70 fag og består av tre komponenter: Fag- eller svennebrev i et mesterfag, minimum to års relevant og allsidig praksis i faget etter avlagt fag- eller svenneprøve og mesterutdanning eller tilsvarende utdanning.

For å kunne søke om å bli tildelt mesterbrev må du ha:

  • Fag- eller svennebrev i faget
  • Praktisk jobberfaring i mesterfaget i minst seks år eller minst to år etter fag- eller svenneprøve (praksisen bør som hovedregel ligge innenfor siste tiårs-periode) les mer om praksiskravet her
  • Bestått mesterutdanningen, eller
   • tilsvarende godkjent utdanning, eller
   • fått innvilget fritak på grunnlag av annen utdanning
  • Du kan også søke om mesterbrev med bakgrunn i realkompetanse
  • For deg som har fagutdanning fra annet land, les dette

Skal du søke om mesterbrev i flere fag, må du sende oss en søknad for hvert fag og betale behandlingsgebyr for hver søknad. Ved innsending av søknad om mesterbrev er det viktig at søknadsskjema og dokumentasjon sendes inn i PDF-format.

NB! På grunn av stor pågang av søknader vil man måtte regne med minimum 8-10 ukers behandlingstid for dem som søker med bakgrunn i mesterutdanning eller andre godkjente utdanninger.

Informasjon om fusk og forfalskning ved søknad om mesterbrev, les mer her

Sjekk søknadstatus

Mesterkvalifikasjonen

Mesterkvalifikasjonen er en formell, høyere yrkesfaglig lederkvalifikasjon for håndverkere som ønsker å videreutvikle seg i eget fag.

Ofte stilte spørsmål

Finn svar på det du lurer på!

FAQ

Mesterutdanning

Har du tatt mesterutdanning hos Folkeuniversitetet, Blimester.com, Norges grønne fagskole – Vea eller Norges Mesterakademi må du ha bestått eksamenene med karakteren D eller bedre.

Søkere vil høre fra oss så snart søknaden er ferdigbehandlet. Behandlingsgebyret for ordinære søknader i 2022 er kr 1070,-.

Mer informasjonSjekk søknadsstatusSøk her

Andre godkjente utdanninger

Har du utdanning fra Fagskolen, NEAK med flere –  les dette først.

Mesterbrevnemnda har godkjent flere utdanninger som kan gi fritak for mesterutdanningen. På visse vilkår kan du søke om mesterbrev med bakgrunn i disse utdanningene, les mer under «søk her». Behandlingsgebyret for søknader med bakgrunn i andre godkjente utdanninger i 2022 er kr 1070,-.

Mer informasjonSjekk søknadsstatusSøk her

Fritak for mesterutdanningen

Du kan søke om fritak for hele eller deler av mesterutdanningen med bakgrunn i annen utdanning, det vil si utdanning som ikke er nevnt ovenfor i avsnittet om andre godkjente utdanninger.

Det stilles følgende krav:

 • Utdanningen må i grove trekk samsvare med mesterutdanningen når det gjelder nivå og faglig innhold.
 • Utdanningen må som hovedregel gi lederkompetanse, og omfatte etablererkunnskap.
 • Eksamen må bestås med karakter D eller bedre i fag som inngår i vurderingsgrunnlaget. I fag hvor det ikke avlegges eksamen må standpunktkarakteren tilfredsstille karakterkravet. Dersom eksamen våren 2020 ble avlyst i fag som inngår i vurderingsgrunnlaget, vil standpunktkarakteren legges til grunn også i disse fagene.
 • Utdanningen må som hovedregel ikke være eldre enn 10 år på det tidspunktet det søkes om mesterbrev.

Mer informasjonSjekk søknadsstatusSøk her

Realkompetanse

Du kan søke om mesterbrev på grunnlag av realkompetanse jfr. Mesterbrevnemndas realkompetanseforskrift.

Realkompetanse er kompetanse du har tilegnet deg som utøvende og næringsdrivende eller leder i faget, med faglig og forretningsmessig ansvar. Relevant utdanning og kurs kan inngå i realkompetansegrunnlaget.

Søknaden sendes inn via vår elektroniske søknadsportal. Behandlingsgebyret for realkompetansesøknader er i 2022 kr 16900,-.

Skal du søke om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse?
Mesterbrevnemnda har det siste året lagt om til elektronisk søknad for ordinære søknader om mesterbrev.

Fra 1. mars 2022 er det lagt til rette for at også de som søker om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse skal kunne gjøre det ved å sende inn sin søknad gjennom vår elektroniske søknadsportal. (FEIL LINK)

Stor pågang av nye søknader om godkjenning som mester på bakgrunn av realkompetanse
Mesterbrevnemnda har over lengre tid opplevd stor pågang av nye søknader om godkjenning som mester på bakgrunn av realkompetanse. I 2019 og 2020 mottok vi henholdsvis 37 og 31 søknader om godkjenning som mester på bakgrunn av realkompetanse, mens nemnda i 2021 hittil har mottatt 140 søknader.

Mer informasjonSjekk søknadsstatusSøk her

Mesterbrev fra annet land

Har du mesterbrev fra et annet land er det mulig å søke om norsk mesterbrev.
For deg som har fagutdanning fra annet land, les dette

Behandlingsgebyret for søknader om mesterbrev med mesterbrev fra annet land er i 2022 kr 8500,-.

  Mer informasjonSjekk søknadsstatusSøk her

  Har du fag- eller svennebrev, men mangler mesterutdanningen?

  Bli sjef i ditt yrke med mesterutdanningen. Det er en solid kompetanse og du kan ta utdanningen ved siden av jobben.

  Les om utdanningen