Ofte stilte spørsmål

Vurderer du å bli mester? Her får du svar på vanlige spørsmål!

Hvilke krav stilles for å få mesterbrev?

For å få tildelt mesterbrev kreves fag-/svennebrev i et mesterfag, bestått eksamen fra mesterutdanningen eller tilsvarende, praksis i faget i enten to år etter svenneprøve eller seks år totalt. Du må også være myndig og fast bosatt i Norge.

Når kan jeg begynne på mesterutdanningen?

Du kan begynne på mesterutdanningen når du har bestått fagprøven eller svenneprøven. Før kursstart i faglig ledelse kreves ett års praksis i faget etter avlagt fag-/svennebrev. Du kan ta kontakt med FolkeuniversitetetBlimester.com eller Norges Mesterakademi for mer informasjon.

Hvor kan jeg få informasjon om mesterutdanningen?
For å få informasjon om mesterutdanning kan du ta kontakt med FolkeuniversitetetBlimester.com eller Norges Mesterakademi for ytterligere informasjon. Ellers ligger studieplaner og annen informasjon på disse sidene.
Kan annen utdanning bli godkjent som mesterutdanning?
Mesterbrevnemnda kan på visse vilkår gi fritak for mesterutdanningen på bakgrunn av annen relevant utdanning. Søknad om fritak sendes Mesterbrevnemnda via den elektroniske søknadsportalen. Les mer her
Hvor skal jeg henvende meg for å melde meg på mesterutdanning?
For å melde deg på mesterutdanning tar du kontakt med FolkeuniversitetetBlimester.com eller Norges Mesterakademi.
Er teknisk fagskole godkjent som en del av mesterutdanningen?
Når det gjelder spørsmål om fritak for annen utdanning er hovedregelen at en tar kontakt med Mesterbrevnemnda. Les mer om godkjente utdanninger.
Hva menes med praksis i faget?

Når du søker om mesterbrev skal du også oppfylle lovens krav til praksis, det vil to års praksis etter fag-/svenneprøve eller seks år totalt. For at praksisen skal bli godkjent må den være relevant for faget. For tømrerfaget må det for eksempel kunne dokumenteres at vedkommende har jobbet som utøvende fagarbeider med arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under dette begrepet.

Hvor er nærmeste sted jeg kan gå på kurs?
For å få korrekte opplysninger om dette kan du ta kontakt med FolkeuniversitetetBlimester.com eller Norges Mesterakademi.

Må jeg ha fagbrev eller svennebrev før jeg begynner på kurs?
Ja, for å starte på mesterutdanningen må du ha fag-/svennebrev. Før du kan begynne på faglig ledelse, må du i tillegg ha ett års praksis i faget.
Hvordan skal praksisen min som selvstendig næringsdrivende dokumenteres?
Praksis som selvstendig næringsdrivende kan dokumenteres av revisor, regnskapsfører eller styreleder. Praksisen kan også dokumenteres med næringsoppgave fra de to siste årene. Firmaattest fra Brønnøysundregistrene må alltid vedlegges.
Kan jeg ta mesterutdanningen på nett?
Ja, det kan du. Du kan starte på bedriftsledelse akkurat når det passer deg og få nettbasert undervisning, eventuelt i kombinasjon med gruppeundervisning. Det samme gjelder for kursene i faglig ledelse – ta kontakt med FolkeuniversitetetBlimester.com eller Norges Mesterakademi for mer informasjon.
Gir mesterbrev studiepoeng?

Nei. Vi mottar en del henvendelser fra mestere som lurer på om mesterutdanningen gir studiepoeng. Her kommer derfor noen forklarende punkter:

  • Mesterutdanningen gir generelt sett ikke uttelling i form av studiepoeng.
  • Utdanningen defineres ikke som en del av høyere utdanning slik systemet er i dag. Mesterbrevnemnda arbeider kontinuerlig med videreutvikling av mesterutdanningen. I denne sammenhengen samarbeider vi med enkelte høgskoler, med sikte på uttelling i form av studiepoeng.
  • Fagskolen gir yrkesutdanning ut over fag- eller svennebrev. Utdanningen bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.
  • Det stilles ingen krav til studiekompetanse ved opptak. En fagskoleutdanning er i større grad direkte koblet til arbeidslivets behov.
  • Høyere utdanning er all utdanning på høgskoler eller universitet som gir uttelling i form av studiepoeng. Utdanningen bygger vanligvis på eksamen fra treårig videregående opplæring (studiekompetanse).
  • Elever som tar yrkesfaglig utdanning, kan skaffe seg studiekompetanse ved å ta allmennfaglig påbygging.
  • Fagskoleutdanning og høyskoleutdanning har hvert sitt lovverk.